Uitklappen

Boek

Titel Nieuwe Vesting-Bouw, Door Den Grave Van Pagan, Originelyk in de Fransche Taele beschreven, vervolgens in 't Hoogduitsch overgebragt, En met nodige Aanmerkingen, Vermeerdert Door Johan Jacob Wertmuller. En nu om desselfs Nuttigheyt in het Nederduitsch Vertaalt. Met Kopere Platen.
Objectnaam boek
Objectnummer 00112561

Vervaardiging

Maker Pagan, Blaise François, comte de | Looten, J.J. | Wertmüller, Johann Jacob
Datering 1738

Onderwerp

Trefwoorden versterkingskunst, militaire bouwkunde, 17e eeuw, Frankrijk
Minder informatie
Meer informatie