Uitklappen

Boek

Titel Arithmetische, ende Geometrische Practijcke der Bosshieterye. [sic] Waer inne gheleert ende aenghewesen wort, alle het ghene dat een Constapel soo te water als te Lande sonderlinghe van noode is te weten. Alles soo duydelijcken ghesteldt, dat den naerstighen ondersoecker, volkomen berecht by hem selven kan bekomen ende leeren, soo wel voor de gene die niet Cyferen en kunnen, als voor de ghene die het kennen. Door Willem Claesz. van Vtrecht, jeghenwoordigh School-houdende binnen Rotterdam.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116838

Vervaardiging

Maker Claesz, Willem
Datering 1641

Onderwerp

Trefwoorden artillerie, ballistiek, 1601-1650, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie