Uitklappen

Boek

Titel Nieuwe Vestingbouw, Op een natte of lage Horisont; Welke op driederleye manieren getoont wordt in 't Fortificeren der binnengroote Van de Fransche Royale Ses-Hoek, Waar in de Sterkte der hedendaagsche drooge-aan de natte-Grachten gevonden wordt: Als Mede Hoe men tegenwoordig langs een Zee of Rivier Fortificeert, en op wat manier men daar behoorde te Bouwen. Ider Methode geataqueert en vergeleken, so in haar wederzijds Sterkten, als onkosten, met de Fransche of hedendaagsche Vestingbouw. Door M. Coehoorn, Collonel van 't Regement Infantery van de Heer Prince van Nassau, Erfstadhouder van Vriesland, &c. &c. &c.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116760
Reserveren

Vervaardiging

Maker Coehoorn, Menno van
Datering 1685

Onderwerp

Trefwoorden versterkingskunst, 17e eeuw, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie