Uitklappen

Boek

Titel Nieuwe Vestingbouw, Op een natte of lage Horisont; Welke op driederleije manieren getoont word in 't Fortificeren der binnengrote Van de Fransche Royale Seshoek; Waar in de Sterkte der hedendaagsche droge- aan de natte-Grachten gevonden word: als Mede Hoe men tegenwoordig aan een Zee of Rivier Fortificeert, en op wat manier men daar behoorde te Bouwen. Ider Methode geataqueert en vergeleken, so in haar wederzijds Sterkten, als Onkosten, met de Fransche of hedendaagsche Vestingbouw. Door Minno Baron van Koehoorn, Generaal der Artillery, Luit: Gener: der Infantery, Directeur Gener: der Fortificatien van desen Staat, ende Gouverneur over Flaanderen met de Sterkten aan de Schelde &c: Den tweeden Druk.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116758

Vervaardiging

Maker Coehoorn, Menno van
Datering 1702

Onderwerp

Trefwoorden versterkingskunst, militaire bouwkunde, 17e eeuw, Nederland
Minder informatie
Meer informatie