Uitklappen

Boek

Titel Beginzelen Der Vesting-Bouw; Leerende Hoe men na de hedendaagse manier van versterkingen, alle Regulaire en Irregulaire Vestingen, met hare Buitenwerken, zal Teekenen, Afsteeken en Opbouwen. Beneffens Een kort Vertoog, van het geene men gemeenlyk doen moet, in 't aantasten der Plaatzen. Door Bartholomeus Bruist, Mathematicus tot Zwolle.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 2649-0

Vervaardiging

Maker Bruist, Bartholomeus
Datering 1705

Onderwerp

Trefwoorden versterkingskunst, militaire bouwkunde, 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie