Uitklappen

Boek

Titel Versterckte Vesting, Uytgevonden In velerley voorvallen, en geobserveert in dese laeste Oorloogen, soo in de Vereenigde Nederlanden, als in Vranckryck, Dvyts -Lant, Italien, Dalmatien, Albanien. en die daer aengelegen landen, door Henrick Rvse, Ingenieur, en Capitein over een Compagnie voetknechten der Stadt Amsterdam.
Objectnaam boek
Objectnummer 00103001

Vervaardiging

Maker Ruse, Hendrick
Datering 1654

Onderwerp

Trefwoorden versterkingskunst, 17e eeuw, Europa, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Frankrijk, Duitsland, Italië, Dalmatië, Albanië
Minder informatie
Meer informatie