Uitklappen

Boek

Titel Aenwysinge Der Misverstanden van G. Melder, Begaen in sijne Instructie van de Fortificatien, In welck hy de Sustenuen van H. Ruse in 't verstercken der hedendaeghse Fortificatien, pooght te wederleggen. Door den selven H. Ruse, ten dienst en grondiger kennisse der Liefhebbers deser konst, beantwoort.
Objectnaam boek
Objectnummer 00102271B

Vervaardiging

Maker Ruse, Hendrick
Datering 1658

Onderwerp

Trefwoorden versterkingskunst, 17e eeuw, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie