Uitklappen

Boek

Titel Flavii Josephi Des wijdt-vermaerden Joodschen Historieschrijvers Boeken; Te weten, twintig van de Oude Geschiedenissen der Ioden, en een van sijn eygen Leven: noch seven van de Ioodsche Oorlogen, en de Verwoestinge Ierusalems: mitsgaders twee van de Ioodsche Oudtheyt, enz. Nu op nieuws uyt de Grieksche en Latijnsche sprake vertaelt, Door L. v. Bos, Conrector der Latijnsche Schole tot Dordrecht. Daer by gevoegt Egesippi Boeken, Van de Joodsche Oorlogen, en de Verstooringe der Stadt: Jerusalem. Mede op nieuws uyt het Hooghduyts door S. D. Vries vertolkt. Voorsien met een korten inhoudt van yeder Boek en Hooftstuk, en verciert met twee hondert en vijftig heerlijke konstrijke kopere Titel- en History-platen, ordentelijke Iaer-reekeningen, over-een-stemmende met de Heylige Schrifture, en verrijkt met breede Registeren, tot beyde dienstig, noyt voor desen alsoo gedrukt.
Objectnaam boek
Objectnummer 00112039
Reserveren

Vervaardiging

Maker Flavius Josephus, Bos, Lambert van den, Vries, Simon de
Datering 1682 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, Joodse opstand, Jodendom, 1651-1700, Flavius Josephus

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie