Uitklappen

Boek

Titel Adriani Meti M. D. & Matheseos Profess. Ordinarii. Maet-constigh Liniael, ofte Proportionalen Ry ende Platten Passer. Alsmede De Sterckten-Bouwinghe, ofte Fortificatie. Onlanghs uyt het Latijn in onsen Nederlandtschen sprake overgheset, Door Petervm Baardt, M. D. & Matheseos Studiosum. By den Autheur vele vermeerdert, gelijck de volgende Pagina aenwijst.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 2635 1-0

Vervaardiging

Maker Metius, Adriaan Adriaansz | Baardt, Petrus Sybrandtz
Datering 1626

Onderwerp

Trefwoorden wiskunde, versterkingskunst, 17e eeuw, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie