Uitklappen

Boek

Titel Beschryvinge Van alle de Graven Van Holland, Zeeland ende Vriesland, Van den eersten Diederick Af, tot den laetsten Philips, Koningh van Spanjen, toe: Door, Den Hoogh-geleerden Wijdt-beroemden Heer Petrus Schriverius, Getrouwelijk uyt alle de beste en geloofwaerdigste Autheuren by een gesteldt: Met konstelijcke Figuren, in kopere platen gesneden, verçiert; en hier en daer verrijckt met by-voegsels van aenmerckens waerdige stucken.
Objectnaam biografie
Objectnummer 00116657

Vervaardiging

Maker Scriverius, Petrus
Datering 1678

Onderwerp

Trefwoorden 1651-1700, Holland (graafschap), Zeeland, Friesland, Nederlanden (tot 1579), Nederland, Graven van Friesland, Graven van Zeeland, Graven van Holland
Minder informatie
Meer informatie