Uitklappen

Boek

Titel Vervolg der Franse, Engelse, Keulse Munsterse, en Nederlandse Oorloge; Ofte Een pertinent Verhael, van de Nederlandse Geschiedenissen, voor-gevallen sedert 't begin der maent Augusti, en eindigende met het einde van 't Jaer 1673. Versien met de Authentylke Resolutien, Ordonnantien, Sententien, Brieven, &c.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116656

Vervaardiging

Datering 1674

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, 17e eeuw, Rampjaar (1672), Münster, Keulen, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie