Uitklappen

Boek

Titel Franse, Engelse, Keulse Munsterse, en Nederlandse Oorloge; Ofte Een pertinent Verhael, van het begin en voortgank der Nederlandse Beroerten: Vervattende de Geschiedenissen in den Iare 1671 en 72, en eyndigende met het midden der maendt Augusti 1673. Versien met de Autentyke Resolutien, Ordonnantien, Sententien, Brieven, &c. Den tweeden Druk, doorgaens verbetert, en merkelijk vermeerdert. Verçiert met verscheyde schone Kopere Figuren.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116655

Vervaardiging

Datering 1673

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, 17e eeuw, Rampjaar (1672), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Keulen, Münster
Minder informatie
Meer informatie