Uitklappen

Boek

Titel Arnhem 1813 : bezetting en bestorming / red.: Onno Boonstra, Paul van Lunteren, Jan de Vries ; beeldred.: Meet Becker
Objectnaam boek
Objectnummer 00305826

Vervaardiging

Maker Boonstra, Onno | Lunteren, Paul van
Datering 2013

Onderwerp

Trefwoorden invasie, maatschappelijk leven, burgerbevolking, soldaat, Napoleontische oorlog (1795-1815), Omwenteling in Nederland (1813), Franse Tijd in Nederland (1806-1813), Arnhem, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Bataafse Republiek (1795-1806), Koninkrijk Holland (1806-1810), Keizerrijk Frankrijk (1804-1815), landstrijdkrachten (Pruisen)
Minder informatie
Meer informatie