Uitklappen

Boek

Titel Geloot voor Napoleon : Bevelanders in het leger van Napoleon 1811-1814 / J. de Ruiter
Objectnaam boek
Objectnummer 00297585

Vervaardiging

Maker Ruiter, J. de
Datering 2013

Onderwerp

Trefwoorden conscriptie, dienstplicht, kindsoldaat, weesjongen, archiefdienst, genealogie, Napoleontische oorlog (1795-1815), Zeeland, Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Vincennes, Boutens, Cornelis, Mol, Jacob, Boodt, Willem de, Vervenne, David, Haver, Adriaan van, Verhulst, Adriaan, Moor, Adriaan de, Herder, Christiaan den, Harthoorn, Tobias, Zeeuws Archief, Nationaal Archief
Minder informatie
Meer informatie