Uitklappen

Boek

Titel Handschrift, nog te beschrijven : Vervulde functies door den Reserve 1e Luitenant E. van der Klei tijdens de Mobilisatie van 1 augustus 1914 tot 6 Februari 1919 Op de omslag: Overzicht der gepresteerde diensten tijdens de Mobilisatie 1914-1919 Handgeschreven bladen in folioformaat
Objectnaam boek
Objectnummer 00305613
Reserveren

Vervaardiging

Minder informatie
Meer informatie