Uitklappen

Boek

Titel Beknopte geschiedenis van "Trou moet blycken", 1503-1922 : benevens een beschrijvenden inventaris van boeken, handschriften, blazoenen, schilden, bekers enz. in het bezit van dezen alouden rhetorykcamer/ / uit verschillende bronnen opnieuw bew. door den factor O. van Lennep
Objectnaam boek
Objectnummer 00238354
Reserveren

Vervaardiging

Maker Lennep, O. van
Datering 1922

Onderwerp

Trefwoorden rederijkerskamer, heraldiek, boek, Handschriften, chronologie, Haarlem
Minder informatie
Meer informatie