Uitklappen

Boek

Titel Beknopte geschiedenis van "Trou moet blycken", 1503-1922 : benevens een beschrijvenden inventaris van boeken, handschriften, blazoenen, schilden, bekers enz. in het bezit van dezen alouden rhetorykcamer/ / uit verschillende bronnen opnieuw bew. door den factor O. van Lennep
Objectnaam boek
Objectnummer 00238354
Reserveren

Vervaardiging

Maker Lennep, O. van
Datering 1922 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden rederijkerskamer, heraldiek, boek, Handschriften, chronologie

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie