Uitklappen

Boek

Titel Nieuwe Testament, ofte alle boecken des nieuwen verbonts onses Heeren Jesu Christi / door last van de hoog mog. heeren Staten Generaal ... uijt de Grieksche tale in onze Nederlandsche tale getrouwelick overgezet ; ende door gemeene ordre der kerken van drukfouten verbetert
Objectnaam boek
Objectnummer 00234214
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1802

Onderwerp

Trefwoorden Nieuwe Testament, bijbel
Minder informatie
Meer informatie