Uitklappen

Boek

Titel Gedenkschrift voor mijne nakomelingen : beknopte levensbeschrijving van Willem de Vaynes van Brakell, luitenant-colonel bij den generalen staf, militair commandant in het Departement Gelderland / door hemzelven beschreven ; in druk uitgeg. door zijn zoon Jonkh. Henri Jean Leopeld Theodore de Vaynes van Brakell
Objectnaam boek
Objectnummer 00241810

Vervaardiging

Maker Vaynes van Brakell, Willem de | Vaynes van Brakell, Henri Jean Leopold Theodore de
Datering 1872

Onderwerp

Trefwoorden egodocument, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Koninkrijk Holland (1806-1810), Keizerrijk Frankrijk (1804-1815), Gelderland, Bataafse Republiek (1795-1806), Vaynes van Brakell, Willem de
Minder informatie
Meer informatie