Uitklappen

Boek

Titel Intogt van Frederik Hendrik in 's Hertogenbosch in 1629 : gecostumeerde voorstelling door de H.H. studenten der Leydsche Hoogeschool den XI junij van het jaar 1850 / uitg. onder toezicht der commissie tot regeling van den optogt en geteekend door een der commissarissen ; met eene uitvoerige beschrijving, de naauwkeurige opgave bevattende van de namen der verschillende personen, enz. enz. ; [lith. naar teekeningen van J.K.J. de Jonge]
Objectnaam boek
Objectnummer 00236448

Vervaardiging

Maker Jonge, J.K.J. de
Datering 1850

Onderwerp

Trefwoorden optocht, Beleg van 's-Hertogenbosch (1629), 1601-1650, Leiden, Frederik Hendrik (graaf van Nassau en prins van Oranje)
Minder informatie
Meer informatie