Uitklappen

Boek

Titel Verzameling van officiële rapporten, betreffende den oorlog op Java in de jaren 1825-1830, voorafgegaan door eenige aanmerkingen en mededeelingen omtrent denzelven, benevens eene memorie over de verhuring of uitgifte van landeryen aan Europeanen / door den kolonel Nahuijs, Ridder van de beide Nederlandsche Orders, oud Resident en Komiissaris aan de Hoven van Soerakarta en Djocjokarta
Objectnaam boek
Objectnummer 00102871

Vervaardiging

Maker Nahuys van Burgst, Huibertus Gerardus
Datering 1835

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, overheidspublicatie, Java-Oorlog (1825-1830), Java, Nederland
Minder informatie
Meer informatie