Uitklappen

Boek

Titel Expeditie tegen de versterking van Pangeran Antasarie gelegen aan de Montallatrivier : beschrijving der versterking te Goenong Tongka, na de inname : aantekeningen omtrent Pangeran Hijdaijat, benevens eene naamlijst der officieren van de land- en zeemagt met opgave van de oorlogsbodems die aan den strijd hebben deelgenomen tot onderwerping van Pangeran Hijdaijat / door J.M.C.E. Le Rutte
Objectnaam boek
Objectnummer 00112690

Vervaardiging

Maker Le Rütte, Jean Marine Charles Edoeard
Datering 1863

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, expeditie, Bandjermasinsche krijg (1859-1863), Borneo
Minder informatie
Meer informatie