Uitklappen

Boek

Titel Montrado : geschied- en krijgskundige bijdrage betreffende de onderwerping der Chinezen op Borneo : naar het dagboek van een Indisch officier over 1854-1856 / door W.A. van Rees, Gepens. Kapitein van het Nederl. Oost-Indisch Leger ; met eene voorrede van P.J. Veth, hoogleraar te Amsterdam
Objectnaam boek
Objectnummer 00102874

Vervaardiging

Maker Rees, Willem Adriaan van
Datering 1858

Onderwerp

Trefwoorden koloniale geschiedenis, krijgsgeschiedenis, 1851-1900, Borneo, Nederlands-Indië
Minder informatie
Meer informatie