Uitklappen

Boek

Titel mobiele bossche schutterij, inzonderheid de 1e compagnie gedurende den tiendaagschen veldtocht. Voorlezing, gehouden in het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, den 3en November 1831 / J.P. van Blarkom
Objectnaam boek
Objectnummer 00112625

Vervaardiging

Maker Blarkom, J.P. van
Datering 1881

Onderwerp

Trefwoorden korpsgeschiedenis, krijgsgeschiedenis, Franse Tijd (1795-1813), 1801-1850, Nederland, Keizerrijk Frankrijk (1804-1815), Koninkrijk Holland (1806-1810)
Minder informatie
Meer informatie