Uitklappen

Object

Titel Schakelpaneel uit onbekend vliegtuig
Objectnaam Schakelpaneel
Objectnummer 10578

Vervaardiging

Materialen : Metaal, : Radium Ra-226
Minder informatie
Meer informatie