Uitklappen

Object

Titel Portretfoto van majoor Xavier Horbach, eskadronscommandant, 42 Tankbataljon, A-eskadron - Verzameling foto's van de sectie communicatie van de 43e Gemechaniseerde Brigade (43 Mechbrig)
Objectnaam portret
Objectnummer 00273840

Vervaardiging

Maker Sectie Communicatie 43 Gemechaniseerde Brigade
Datering 2003 - 2003
Materialen Geheel: Kunststof En Emulsie
Techniek kleurenfoto

Onderwerp

Trefwoorden 43 Gemechaniseerde Brigade, 42 Tankbataljon, Horbach, Xavier, 43 Gemechaniseerde Brigade, 42 Tankbataljon, Horbach, Xavier
Minder informatie
Meer informatie