Uitklappen

Object

Titel Rijdende Artillerist, Opperwachtmeester der Marechaussee, Veld-Artillerist - Afbeeldingen van uniformen bij de landmacht in 1898 in gebruik, gebezigd bij het militair onderricht aan hare Majesteit de Koningin
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00012602/024

Vervaardiging

Maker Topografische Inrichting
Datering 1898 - 1898
Materialen :

Onderwerp

Trefwoorden Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), Koninklijke Marechaussee, Artillerie - periode (1876-1939), Rijdende artillerie, veldartillerie, Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), Koninklijke Marechaussee, Artillerie - periode (1876-1939), Rijdende artillerie, veldartillerie, Nederlands, artillerist, opperwachtmeester, veldartillerist, uniform (militair), cape, kepi, veldmuts, lange jas, uitgaanstenue
Minder informatie
Meer informatie