Uitklappen

Object

Titel Sergeant van de Hospitaal-soldaten, Sergeant-Majoor van de Hospitaaldienst, Ziekendrager - Afbeeldingen van uniformen bij de landmacht in 1898 in gebruik, gebezigd bij het militair onderricht aan hare Majesteit de Koningin
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00012602/016
Bestel beeldmateriaal

Vervaardiging

Maker Topografische Inrichting
Datering 1898 - 1898
Materialen :

Onderwerp

Trefwoorden Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), Militaire Geneeskundige Dienst, Hospitaaldienst, Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), Militaire Geneeskundige Dienst, Hospitaaldienst, Nederlands, sergeant-majoor van de Hospitaaldienst, sergeant van de hospitaal soldaten, ziekendrager, uniform (militair), uitgaanstenue, lange jas, overjas
Minder informatie
Meer informatie