Uitklappen

Object

Titel 1e Luitenant Paarden-arts, Officier van Gezondheid 1e klasse en Militaire Apotheker 1e klasse - Afbeeldingen van uniformen bij de landmacht in 1898 in gebruik, gebezigd bij het militair onderricht aan hare Majesteit de Koningin
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00012602/006

Vervaardiging

Maker Topografische Inrichting
Datering 1898 - 1898
Materialen :

Onderwerp

Trefwoorden Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), Veterinaire Dienst, Militaire Geneeskundige Dienst, Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), Veterinaire Dienst, Militaire Geneeskundige Dienst, Nederlands, 1e luitenant, paardenarts, officier van gezondheid, militaire apotheker 1e klasse, uniform (militair), Groot tenue
Minder informatie
Meer informatie