Uitklappen

Object

Titel 1e Luitenant Kwartiermeester, Kapitein van den Generalen Staf en Kapitein-Intendant - Afbeeldingen van uniformen bij de landmacht in 1898 in gebruik, gebezigd bij het militair onderricht aan hare Majesteit de Koningin
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00012602/004
Bestel beeldmateriaal

Vervaardiging

Maker Topografische Inrichting
Datering 1898 - 1898
Materialen :
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), Intendance, Generale Staf, Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), Intendance, Generale Staf, Nederlands, 1e luitenant kwartiermeester, kapitein van de Generale Staf, kapitein-intendant, uniform (militair), uitgaanstenue

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie