Uitklappen

Object

Titel Kees de Bok van de Prins Bernhard Kapel wordt ontscheept te Tandjong Priok - Serie foto's uit het Koninklijk Huisarchief, Fotoarchief, betreffende militaire activiteiten in Nederlands-Indië
Objectnaam documentaire weergave
Objectnummer 00162751

Vervaardiging

Maker onbekend
Datering 1946-11-12 - 1946-11-12
Materialen Geheel: Papier En Emulsie
Techniek zwart-wit foto

Onderwerp

Trefwoorden Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (1830-1950), Prins Bernhard Kapel, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (1830-1950), Prins Bernhard Kapel, Nederlands, troepentransport, Priok, Tandjoeng, bok (dier), Indonesische onafhankelijkheidsstrijd (1945-1949), troepentransportschip, ontschepen, haven, kade
Minder informatie
Meer informatie