Uitklappen

Object

Titel Het eeuwfeest van de Grenadiers en Jagers te Den Haag. Hedenochtend had onder militair geleide het overbrengen naar het nieuwe Historisch Museum in het kamp te Waalsdorp plaats van het ... nog is overgebleven van het oude Grenadiersvaandel van 1829 (... bestaat alleen nog maar de stok van, waaraan nog een paar kwasten zitten). De plechtigheid gebeurde vanuit het Konkl. Paleis te Den Haag. Het vaandel wordt het nieuwe Museum te Waalsdorp binnengebracht. Het werd aan het Museum ontvangen door den Res. Gen. Wagner en Kapt. Gysbert-Hodenpeil
Objectnaam persfoto (Nederlands)
Objectnummer 00144393

Vervaardiging

Maker onbekend | Vereenigde Fotobureaux
Datering 1929 - 1929
Materialen Geheel: Papier En Emulsie
Techniek zwart-wit foto

Onderwerp

Trefwoorden Historisch Museum Grenadiers en Jagers, Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), grenadier (Wapen der Infanterie), jager (Wapen der Infanterie), Gijsberti Hodenpijl, I.J.H., Wagner, Historisch Museum Grenadiers en Jagers, Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), grenadier (Wapen der Infanterie), jager (Wapen der Infanterie), Gijsberti Hodenpijl, I.J.H., Wagner, Interbellum (1918-1939), Nederlands, Waalsdorp, vaandelstok, jubileum
Minder informatie
Meer informatie