Uitklappen

Object

Titel Zaal der Societeit De Vereeniging te 's Gravenhage, op den avond van den 18 junij 1857, toen in dezelve de feestvierende officieren behoord hebbende tot de bezetting van de citadel van Antwerpen, plegtig ontvangen werden door de afdeeling van het Metalen Kruis.
Objectnaam documentaire weergave
Objectnummer 00120799

Vervaardiging

Maker Last, Carel Christiaan Anthony | Bruining, Tieleman Cato | Trap, Pieter Willem Marinus
Datering 1857 - 1857
Materialen Geheel: Papier
Techniek lithografie

Onderwerp

Trefwoorden Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), Vereniging Het Metalen Kruis, Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), Vereniging Het Metalen Kruis, 1851-1900, Verdediging van de Citadel van Antwerpen (1832), Nederlands, herdenking, feestelijkheden, reünie, officier, verenigingsgebouw, 's-Gravenhage, Metalen Kruis 1830-1831, Antwerpsche Medaille 1832
Minder informatie
Meer informatie