Uitklappen

Object

Titel Plan der Roemrugtige Veldslag voorgevallen den 16. Augustus 1717. digt bij Belgrade tussen een gedeelte van 't Keyserlyke Leger bestaande uyt 50 Bataillons 51 Compagnies Granadirs en 24 Regimenten Ruyterye onder 't gebiedt van S.D. Ht. den Pr. Eugenius van Savoyen het Turcks Leger sterk 200000 mannen - Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Beschreven Door Monsieur Rouset. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Tweede Deel.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112086/062

Vervaardiging

Maker onbekend | Kloot, Isaac van der
Datering 1729 - 1729
Materialen Geheel: Papier
Techniek prent

Onderwerp

Trefwoorden Eugenius (prins van Savoie), Eugenius (prins van Savoie), 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), plattegrond, Belgrado, Oostenrijks, Turks, veldslag
Minder informatie
Meer informatie