Uitklappen

Object

Titel Plan de la Ville D'Aire ; Plan de St. Venant - Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Beschreven Door Monsieur Rouset. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Tweede Deel.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112086/051

Vervaardiging

Maker onbekend | Kloot, Isaac van der
Datering 1729 - 1729
Materialen Geheel: Papier
Techniek prent

Onderwerp

Trefwoorden Staatse Leger (1579-1795), Johan Willem Friso (prins van Oranje, vorst van Nassau-Dietz), Anhalt Dessau, Leopold (prins van), Staatse Leger (1579-1795), Johan Willem Friso (prins van Oranje, vorst van Nassau-Dietz), Anhalt Dessau, Leopold (prins van), 1701-1750, 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Spaanse Successie-oorlog (1701-1714), slagorde, beleg, Nederlands, Frans, Saint-Venant, Aire-sur-la-Lys
Minder informatie
Meer informatie