Uitklappen

Object

Titel Slagorde van de Engelsche en Hollandsche Troepen, Onder de Beveelen des Hertogs van Marlborough in 't jaar 1709 - Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Beschreven Door Monsieur Rouset. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Tweede Deel.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112086/040

Vervaardiging

Maker Kloot, Isaac van der
Datering 1729 - 1729
Materialen Geheel: Papier
Techniek boekdruk

Onderwerp

Trefwoorden Marlborough, John Churchill, Johan Willem Friso (prins van Oranje, vorst van Nassau-Dietz), Tilly, Claude Frédéric t'Serclaes graaf de, Marlborough, John Churchill, Johan Willem Friso (prins van Oranje, vorst van Nassau-Dietz), Tilly, Claude Frédéric t'Serclaes graaf de, 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Spaanse Successie-oorlog (1701-1714), slagorde, Nederlands, Engels
Minder informatie
Meer informatie