Uitklappen

Object

Titel Plan van de Belegering en de Attaques der Stadt en Citadelle van Gendt Belegert door de Geallieerde Legers den 22 December 1708 onder 't Gebiedt des Hertogs van Marlborough en Overgegeven den 29. der Zelver Maant - Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Beschreven Door Monsieur Rouset. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Tweede Deel.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112086/039

Vervaardiging

Maker onbekend | Kloot, Isaac van der
Datering 1729 - 1729
Materialen Geheel: Papier
Techniek prent

Onderwerp

Trefwoorden Marlborough, John Churchill, Johan Willem Friso (prins van Oranje, vorst van Nassau-Dietz), Eugenius (prins van Savoie), Marlborough, John Churchill, Johan Willem Friso (prins van Oranje, vorst van Nassau-Dietz), Eugenius (prins van Savoie), 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Spaanse Successie-oorlog (1701-1714), plattegrond, Gent, citadel, Frans
Minder informatie
Meer informatie