Uitklappen

Object

Titel Plan der Citadelle van Ryssel - Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Beschreven Door Monsieur Rouset. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Tweede Deel.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112086/038

Vervaardiging

Maker onbekend | Kloot, Isaac van der
Datering 1729 - 1729
Materialen Geheel: Papier
Techniek prent

Onderwerp

Trefwoorden Eugenius (prins van Savoie), Johan Willem Friso (prins van Oranje, vorst van Nassau-Dietz), Eugenius (prins van Savoie), Johan Willem Friso (prins van Oranje, vorst van Nassau-Dietz), 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Spaanse Successie-oorlog (1701-1714), plattegrond, Lille, citadel, borstwering, Frans
Minder informatie
Meer informatie