Uitklappen

Object

Titel De stad en het Casteel van Antwerpen - Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Beschreven Door Monsieur Rouset. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Tweede Deel.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112086/024

Vervaardiging

Maker Deur | Kloot, Isaac van der
Datering 1729 - 1729
Materialen Geheel: Papier
Techniek prent

Onderwerp

Trefwoorden Marlborough, John Churchill, Staatse Leger (1579-1795), Nassau-Ouwerkerk, Hendrik van, Marlborough, John Churchill, Staatse Leger (1579-1795), Nassau-Ouwerkerk, Hendrik van, 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Spaanse Successie-oorlog (1701-1714), Frans, Antwerpen, citadel, beleg
Minder informatie
Meer informatie