Uitklappen

Object

Titel Plan de la situation de la Bataille de Ramillis - Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Beschreven Door Monsieur Rouset. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Tweede Deel.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112086/022

Vervaardiging

Maker Vianen, Jan van | Mosburger, G.L. | Kloot, Isaac van der
Datering 1729 - 1729
Materialen Geheel: Papier
Techniek prent

Onderwerp

Trefwoorden Marlborough, John Churchill, Nassau-Ouwerkerk, Hendrik van, Staatse Leger (1579-1795), Mosburger, G.L., Marlborough, John Churchill, Nassau-Ouwerkerk, Hendrik van, Staatse Leger (1579-1795), Mosburger, G.L., 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Spaanse Successie-oorlog (1701-1714), Frans, Turijn, veldslag, slagorde
Minder informatie
Meer informatie