Uitklappen

Object

Titel Gesteltheidt van het Leger der Vyanden ter Verdediginge der Linien van Brabant in 1705 - Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Beschreven Door Monsieur Rouset. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Tweede Deel.
Objectnaam tekstpagina
Objectnummer 00112086/019

Vervaardiging

Maker Kloot, Isaac van der
Datering 1729 - 1729
Materialen Geheel: Papier
Techniek boekdruk

Onderwerp

Trefwoorden Staatse Leger (1579-1795), Marlborough, John Churchill, Staatse Leger (1579-1795), Marlborough, John Churchill, 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Spaanse Successie-oorlog (1701-1714), Frans, Brabant, Zuidelijke Nederlanden
Minder informatie
Meer informatie