Uitklappen

Object

Titel Plan du Passage des Lignes de Brabant, Forcées le 18 Juillet 1705, par Les Armees des Allieez, commandées par Mylord Duc de Marlborough & par Monsr. d'Auverkerke. - Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Beschreven Door Monsieur Rouset. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Tweede Deel.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112086/018

Vervaardiging

Maker Call, Jan van (II) | Ivoy | Kloot, Isaac van der
Datering 1729 - 1729
Materialen Geheel: Papier
Techniek prent

Onderwerp

Trefwoorden Staatse Leger (1579-1795), Marlborough, John Churchill, Nassau-Ouwerkerk, Hendrik van, Staatse Leger (1579-1795), Marlborough, John Churchill, Nassau-Ouwerkerk, Hendrik van, 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Spaanse Successie-oorlog (1701-1714), topografische kaart, Frans, Brabant, slagorde, legerkamp, veldslag
Minder informatie
Meer informatie