Uitklappen

Object

Titel Plan der Kijzerlijke Stadt en Sterkte van Ulm doe zij aengetast wiert door de Troupen des Keijsers en der naburige Creijtzen onder den Generaal baron van Thungen - Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Beschreven Door Monsieur Rouset. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Tweede Deel.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112086/015

Vervaardiging

Maker Call, Jan van (II) | Kloot, Isaac van der
Datering 1729 - 1729
Materialen Geheel: Papier
Techniek prent

Onderwerp

Trefwoorden Thungen, (baron) von, Eugenius (prins van Savoie), Thungen, (baron) von, Eugenius (prins van Savoie), 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Spaanse Successie-oorlog (1701-1714), topografische kaart, Duits, Ulm, slagorde
Minder informatie
Meer informatie