Uitklappen

Object

Titel Curieuse Aftekening, Van de Glorieuse actie, voorgevallen by Donauwaart, op den 2 July 1704, tusschen de Kyserse, Engelse, en Hollantse, Geallieerde gedetascheerde troepen, tegen 17 Byerse en 5 France Bataljons, behalven nog sommige Esquadrons, geretrencheert byt Fort Schellenberg - Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Beschreven Door Monsieur Rouset. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Tweede Deel.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112086/012

Vervaardiging

Maker Call, Jan van (II) | Kloot, Isaac van der
Datering 1729 - 1729
Materialen Geheel: Papier
Techniek prent

Onderwerp

Trefwoorden Staatse Leger (1579-1795), Marlborough, John Churchill, Eugenius (prins van Savoie), Staatse Leger (1579-1795), Marlborough, John Churchill, Eugenius (prins van Savoie), 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Spaanse Successie-oorlog (1701-1714), topografische kaart, Engels, Frans, Beiers, Donawert, fort, slagorde, veldslag
Minder informatie
Meer informatie