Uitklappen

Object

Titel Gelder so het tegenwoordig in zijn werken legt, en ingeslooten is : met de Attaques, door de Troupen van zyn Kon: Majest: van Pruyssen, gecommandeert door zijn hoog Graafl. Excell: de heer Gen: Leut: Lotthum. Ao. 1703, 20 April - Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Beschreven Door Monsieur Rouset. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Tweede Deel.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112086/010

Vervaardiging

Maker Call, Pieter van | Kloot, Isaac van der
Datering 1729 - 1729
Materialen Geheel: Papier
Techniek prent

Onderwerp

Trefwoorden Staatse Leger (1579-1795), Marlborough, John Churchill, Johan Willem Friso (prins van Oranje, vorst van Nassau-Dietz), Staatse Leger (1579-1795), Marlborough, John Churchill, Johan Willem Friso (prins van Oranje, vorst van Nassau-Dietz), 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Spaanse Successie-oorlog (1701-1714), topografische kaart, Engels, Frans, Geldern, slagorde
Minder informatie
Meer informatie