Uitklappen

Object

Titel De Lini, by Stolhof, in der Elsas, tussghen Straatsburg en het Fort Louis, Door de Franse aangetast op Den 23 April 1703 - Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Beschreven Door Monsieur Rouset. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Tweede Deel.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112086/005

Vervaardiging

Maker onbekend | Kloot, Isaac van der
Datering 1729 - 1729
Materialen Geheel: Papier
Techniek prent

Onderwerp

Trefwoorden Staatse Leger (1579-1795), Staatse Leger (1579-1795), 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Spaanse Successie-oorlog (1701-1714), topografische kaart, Engels, Frans, Straatsburg, Stolhof, fort, slagorde, linie
Minder informatie
Meer informatie