Uitklappen

Object

Titel Caarte van Brabant Opgestelt na verscheyde bysonderde Caarten Handschriften of drukken op de plaatsen geteekent en door eenige waarneminge en andere aanmerkinge opgeheldert - Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Beschreven Door Monsieur Rouset. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Tweede Deel.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112086/001

Vervaardiging

Maker L'Isle, Guillaume de | Koninklijke Academie der Wetenschappen | Kloot, Isaac van der
Datering 1729 - 1729
Materialen Geheel: Papier
Techniek prent

Onderwerp

Trefwoorden 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Spaanse Successie-oorlog (1701-1714), Brabant, Zuidelijke Nederlanden, Noordelijke Nederlanden, kaart (land)
Minder informatie
Meer informatie