Uitklappen

Object

Titel Mineur of Sappeur - Beschrijving hoedanig de koninklijke Nederlandsche troepen en alle in militaire betrekking staande personen gekleed, geëquipeerd en gewapend zijn : de bepalingen daaromtrent, de dimensien en verdere vereischten van de kleeding-, equipement- en harnachement-stukken in het algemeen, de hoeveelheid stoffen en andere goederen, waarop de aanmaak van de kleederen berekend wordt, en hetgeen te dezer zake al verder vastgesteld is; de wijze van aanschaffing en keuring, en de hoedanigheden der goederen; de wijze van verstrekking en vernieuwing van de kleeding en uitrusting; en uiteindelijk, onderscheidene, tot de voornoemde onderwerpen, betrekkelijke verordeningen, gevolgd van 51 platen met eene titelplaat, voorstellende officieren en manschappen van alle wapenen, in hunne volle kleeding en wapenrusting / J.F. Teupken ; [titelpl. gegrav. door D. Sluyter naar B. van Hove ; 51 pl. gegrav. door K. Portman e.a.]
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112051/031
Bestel beeldmateriaal

Vervaardiging

Maker Portman, K., Hove, Bartholomeus Johannes van, Gebroeders van Cleef
Datering 1823 - 1823
Materialen Geheel: Papier
Techniek prent, ingekleurd

Onderwerp

Trefwoorden Bataljon Mineurs en Sappeurs (1822-1829), Genie, Bataljon Mineurs en Sappeurs (1822-1829), Genie, 1801-1850, Nederlands, uniform (militair), mineur (manschap der mineurs), sappeur (manschap der sappeurs)

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie