Uitklappen

Object

Titel Slagorde voor de veldslag van Hoghstedt, geleverd op den 13. Augustus 1704 - Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Meerendeels beschreeven door den Heer Du Mont, Baron de Carelskroon, Historischryver van zyne Keyzerlyke Majesteyt Karel VI. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Eerste Deel.
Objectnaam tekstillustratie
Objectnummer 00112082/022

Vervaardiging

Maker onbekend | Convens, J. & Mortier, C. | Kloot, Isaac van der
Datering 1729 - 1729
Materialen Geheel: Papier
Techniek prent

Onderwerp

Trefwoorden Eugenius (prins van Savoie), Marlborough, John Churchill, Eugenius (prins van Savoie), Marlborough, John Churchill, 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Slag bij Hochstädt (1704), Hochstädt, slagorde, Frans, Nederlands, Engels, Duits
Minder informatie
Meer informatie