Uitklappen

Object

Titel Slagorde van de cavalerie van de hertog van Brouswijck in het jaar 1623 - Militaire Afbeeldingen aanwijzende de Legertogten, Campementen, Logeringen, Slag-Ordres, Batalien, Fortressen, Attacques, Defensien, en andere Schikkingen der troupen te Velde Zoo te paarde als te voet Onder de Princen van Orange, en de Leger vanden Staat gebruykelyk
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00102277/131
Bestel beeldmateriaal

Vervaardiging

Maker Stevin, Simon
Datering 1610 - 1627
Materialen Geheel: Papier
Techniek pentekening, ingekleurd

Onderwerp

Trefwoorden cavalerie, Staatse Leger (1579-1795), cavalerie, Staatse Leger (1579-1795), Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), exercitie, slagorde, bataljon
Minder informatie
Meer informatie