Uitklappen

Object

Titel Eerste voorbeeld van een slagorde voor een klein leger om de ruiterij te beschermen - Militaire Afbeeldingen aanwijzende de Legertogten, Campementen, Logeringen, Slag-Ordres, Batalien, Fortressen, Attacques, Defensien, en andere Schikkingen der troupen te Velde Zoo te paarde als te voet Onder de Princen van Orange, en de Leger vanden Staat gebruykelyk
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00102277/127

Vervaardiging

Maker Stevin, Simon
Datering 1610 - 1627
Materialen Geheel: Papier
Techniek pentekening

Onderwerp

Trefwoorden cavalerie, Staatse Leger (1579-1795), cavalerie, Staatse Leger (1579-1795), Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), exercitie, slagorde, bataljon
Minder informatie
Meer informatie